Home » Blessurebehandeling

Blessurebehandeling

De ICE – regel

(bron: CJSM)

De algemeen aanvaarde standaardprocedure voor de eerste zorgen bij acute letsels aan de onderhuidse weefsels (verstuiking, kneuzing, spier- en peesscheuren, verrekking) kan worden samengevat in A�A�n sleutelwoord: ICE.

De ICE-regel is een letterwoord waarbij zowel het geheel als elke letter afzonderlijk een betekenis heeft. Als geheel staat het Engelse woord voor ijs. Dit betekent dat we als eerste stap steeds intensief moeten koelen. Elke letter op zich heeft ook een betekenis in de methode, namelijk:

I IMMOBILISATIE (onbeweeglijk maken)
C COMPRESSIE (drukverband)
E ELEVATIE (hoogstand getroffen lichaamsdeel)

Doel

 • verdere beschadiging van de gekwetste weefsels voorkomen;
 • de reactie van het lichaam beperken: zwelling beperken, inwendige bloeding beperken en pijnstilling.
 • Men kan dus besluiten dat het toepassen van de ICE-regel helpt om de revalidatie te verkorten. Want: hoe sneller de ontzwelling en hoe kleiner de bloeduitstorting, hoe sneller het herstel.

Werkwijze ICE-regel

 1. Koel direct gedurende 10-15 minuten op de plaats van het letsel. Maak daarbij gebruik van koud water, een zak met ijsblokjes of een Cold Pack. Pas bij het koelen op voor bevriezing van de huid: leg een doekje tussen de huid en het ijs. Het doekje dat tussen het ijs en de huid wordt aangebracht mag lichtjes worden bevochtigd. Op deze wijze vindt de koudegeleiding doorheen de doek vlotter plaats.
 2. Immobilisatie: hou het lidmaat onbeweeglijk
 3. Het gekwetste lichaamsdeel mag in geen geval nog belast worden. Draag of ondersteun het slachtoffer als hij moet verplaatst worden; het gekwetste lichaamsdeel moet zoveel mogelijk onbeweeglijk gehouden worden. Leg een immobiliserend verband aan naargelang de mogelijkheden en de plaats van de kwetsuur.
 4. Compressie: leg een drukverband aan. Het aanleggen van een drukverband heeft tot doel de gewrichten te ondersteunen en te immobiliseren of de zwelling te beperken. Gebruik een elastische zwachtel en verbind het getroffen lichaams-deel volledig. Controleer of het drukverband niet te strak zit.
 5. Elevatie: laat het lidmaat in hoogstand rusten. Elevatie of hoogstand wil zeggen dat men het getroffen lidmaat ondersteunt zodat het hoger komt. Met hoogstand bedoelen we alleszins hoger dan horizontaal, liefst boven harthoogte. Het doel van de hoogstand is de bloedtoevoer in het getroffen lichaamsdeel te verminderen en de bloedafvoer te vermeerderen. Daardoor kan de zwelling gemakkelijker wegtrekken.
 6. Raadpleeg gespecialiseerde hulp

Stop zeker met sportbeoefening en raadpleeg een arts als:

 • de pijn niet weggaat na eerstehulpverlening naast het veld;
 • het geblesseerde lichaamsdeel direct opzwelt;
 • men iets heeft horen knappen of kraken;
 • de vorm/stand heel duidelijk afwijkt;
 • de sporter het geblesseerde lichaamsdeel niet kan steunen, of niet kan gebruiken, zelfs niet na eerstehulpverlening op het veld.

Tips

 • Neem bij blessures in de wedstrijd nooit risico aangezien in een wedstrijd de belasting altijd maximaal is hetgeen een extra risico met zich meebrengt.
 • Sporten met een volle maag is niet ideaal. Eet best een beetje voor de training en de rest na de training.
 • Altijd goed uitrusten alvorens te spelen.
 • Geruststellen is een belangrijke taak. De omgeving raakt vaak in paniek. Hou de rest dus uit de buurt. Vraag daarbij hulp.
 • Laat een ernstige geblesseerde nooit alleen. Voorkom afkoeling (bijvoorbeeld in afwachting van de ziekenwagen) door afdekking met een deken of reservekledij.
 • Leg indien nodig het slachtoffer in de goede houding (stabiele zijlig bij bewusteloosheid tegen inslikken braaksel).
 • Zorg voor een goede hygiA�ne. Zorg dat de waterzak en met name de spons schoon is. Dit is soms een bron van besmetting door bloed. Drink niet uit de waterzak.
 • Geef een bewusteloze nooit te drinken of medicamenten zonder medisch onderzoek.

(Voor een overzicht van EHBO, klik op de volgende pagina)

Pages: 1 2

Comments are closed.