Home » Lidgelden

Lidgelden

Beste Berkenrodeleden,

 

Het einde van het seizoen is wederom in zicht – wat gaat dat allemaal toch snel! Dat betekent dan ook dat we in onze hoofden al bezig zijn met de voorbereidingen van volgend seizoen.

Afgelopen seizoen werd er beslist de trainingen van onze ploegen (op enkele uitzonderingen na) te laten doorgaan op de Wilrijkse Pleinen, zodat tijdens de week onze terreinen de tijd krijgen om te recupereren. Deze ingreep lijkt ons wel degelijk geslaagd, want onze pleinen hebben er de laatste jaren nooit beter bijgelegen. Natuurlijk blijven de weersomstandigheden een grote rol spelen, maar toch denken we een goede beslissing te hebben genomen.

Omdat we op dit moment nog geen enkele zekerheid hebben over hoe de toekomst van Berkenrode er zal uitzien, vooral op financieel vlak, wanneer KVV is gefusioneerd met Voetbal Vlaanderen, hebben we besloten de lidgelden voor het komend seizoen 2017-2018 ongewijzigd te laten. Het basistarief blijft dus op 100,00 EUR voor de jeugd en 140,00 EUR voor senioren. De huidige Berkenrodeleden kunnen nog steeds de “blijverskorting” genieten van 25,00 EUR voor jeugdspelers en 40,00 EUR voor senioren, alleen als ze aanbetalen vóór 1 mei 2017.

Nieuwe leden betalen steeds het basistarief, zij zullen vanaf het tweede jaar ook van de “blijverskorting” kunnen genieten!

Hoeveel bedraagt het lidgeld?

  Bestaande leden Nieuwe leden
Senioren (geboren vóór 1998)
 • € 100 (vóór 1 mei = korting)
 • € 140 (na 1 mei = basistarief)
 •  € 140
Jeugd
 • € 75 (vóór 1 mei = korting)
 • € 100 (na 1 mei = basistarief)
 •  € 100
verschil in bedragen = verzekeringsbijdrage aan het verbond

Vanaf het derde betalende lid van éénzelfde gezin (wonende op hetzelfde adres), kan men een korting genieten van € 10.

Dit is het lidgeld dat iedereen betaalt om aan te sluiten bij ofwel veldvoetbal ofwel zaalvoetbal. Enkel de fietsclub en het tafeltennis zijn hierop een uitzondering.

Als men verschillende sporttakken wil beoefenen betaalt men per bijkomende sporttak € 40. Dit bedrag is voor iedereen gelijk.

vb 1:

Senior X sluit zich aan bij de afdeling veldvoetbal als nieuw lid → € 140. Dezelfde persoon wil naast het veldvoetbal ook in de zaal voetballen (of tafeltennissen), dan betaalt hij/zij € 40 extra.

vb 2:

Een gezin dat reeds lid is met twee senioren en twee kinderen betaalt vóór 1 mei 2016:

• € 100 + € 100 + € 75 + € 75 = € 350

• korting = 2 x € 10 = € 20

→ Het voorbeeld gezin betaalt aldus € 330.

Als nu één senior en één kind nog een andere sport beoefenen binnen de club, betalen zij nog 2 x € 40 extra lidgeld.

Betalingstermijn van de lidgelden

Om van de “blijverskorting” te kunnen genieten vragen wij u om uw lidgeld voor het komend seizoen te betalen vóór 1 mei 2017. Zeer belangrijk is om een idee te krijgen met hoeveel ploegen we in mei moeten inschrijven! Na 1 mei 2016 is het basistarief van toepassing voor bestaande leden en nieuwe leden. Nieuwe leden dienen hun lidgeld te betalen vooraleer hun licentie kan worden aangevraagd.

Licenties waarvoor geen lidgeld werd ontvangen voor 15 september 2017, worden ingediend bij het verbond. Diegenen die nadien alsnog beslissen om te voetballen en hun lidgeld betalen, zullen een nieuwe licentie moeten aanvragen!

Hoe betalen?

Betaling kan gebeuren BIJ VOORKEUR met een overschrijving op rekening van:

 • SK Berkenrode vzw
 • Den Haaglaan 76A
 • 2660 Hoboken
 • IBAN: BE23 2200 2551 6591
 • BIC-code: GEBA BE BB

Met vermelding van naam en voornaam speler(s) + afdeling (of lidnummer indien gekend)

 

Indien u het volgend seizoen geen lid meer wenst te zijn, appreciëren we ten zeerste dat u uw ploegverantwoordelijke hiervan inlicht graag ook voor 1 mei 2017.

Wij danken u alvast voor het begrip en rekenen op een correcte betaling van de lidgelden.

OOK NOG BELANGRIJK!

Wat betreft de wet op de privacy, verzoeken wij iedereen die bezwaar heeft dat er foto’s van hem/haar worden gepubliceerd in het Krasseleerke, de website, het prikbord … dit nu reeds te melden aan het bestuur, zodat hiermede rekening kan worden gehouden!

Met sportieve groeten,

S.K. Berkenrode vzw

Comments are closed.