Home » Ethisch Charter KVV

Ethisch Charter KVV

 
fairplay KVV

Algemene Gedragsregels 

 • Respecteer de regels van het voetbal en de beslissingen van de scheidsrechter of zijn assistent.
 • Trek nooit de integriteit van de wedstrijdleiding in twijfel.
 • Respecteer de mede- en tegenspeler.
 • Behandel alle voetballers gelijkwaardig.
 • Gebruik geen fysiek-, mentaal- en verbaal geweld.
 • Zorg samen met uw team voor een faire sport.
 • Gebruik geen onbehoorlijke taal of agressieve gebaren.
 • Draag zorg voor het materiaal, ook al is het niet het uwe.
 • Gedraag u waardig.
 • Wees er bewust van dat voetbal een teamsport is.

Ouders en begeleiders

 • Laat het spelplezier primeren op de prestaties.
 • Forceer nooit een kind dat geen interesse toont om deel te nemen aan het voetbalspel.
 • Leer kinderen om volgens de spelregels te spelen.
 • Leer het kind het resultaat van elke wedstrijd te accepteren.
 • Moedig het kind steeds aan, ook al heeft het een kans gemist of de wedstrijd verloren.
 • Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen. Applaudisseer voor goed spel van beide teams.
 • Keur verbaal en fysiek geweld steeds af.
 • Erken de waarde en het belang van de trainers. Zij geven hun tijd en kennis om het voetballen mogelijk te maken.

 Voetballers

 • Groet uw tegenstander voor en na de match.
 • Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.
 • Speel volgens de wedstrijdregels.
 • Vind eerlijk en prettig spelen het belangrijkste en presteer zo goed mogelijk.
 • Aanvaard de beslissingen van scheidsrechters en hun assistenten.
 • Blijf bescheiden bij een overwinning en laat je niet ontmoedigen door een nederlaag.
 • Blijf sportief ook al toont de tegenstrever onsportief gedrag.
 • Moedig sportief of plezierig gedrag aan bij je medespelers.
 • Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat jij je favoriete sport kan beoefenen.
 • Wees er bewust van dat u als ploegkapitein een voorbeeldfunctie heeft.

Trainers

 • Voetballers hebben een trainer nodig die zij respecteren.
 • Plaats het belang van de voetbalsport in zijn juiste context.
 • Leer uw spelers de spelregels na te leven.
 • Geef al uw spelers voldoende speelgelegenheid.
 • Bedenk dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen leren. Winnen is een onderdeel van het spel. Verliezen ook.
 • Moedig uw spelers steeds aan, ook al maken zij fouten of verliezen ze een wedstrijd.
 • Heb respect voor de prestaties van de tegenstander.
 • Wees er bewust van dat u als trainer een voorbeeldfunctie heeft.

Bestuurders

 • Maak van uw club een vereniging waar iedereen welkom is en iedereen zich thuis voelt.
 • Betrek iedereen, volgens zijn/haar mogelijkheden, in uw clubwerking.
 • Organiseer het voetbal in de eerste plaats voor de spelers in overeenstemming met de filosofie van de KVV.
 • Laat sportiviteit en fair play de belangrijkste waarden zijn in uw club.
 • Zorg ervoor dat supporters, sponsors, trainers en spelers zich bewust zijn van hun invloed en verantwoordelijkheden.
 • Apprecieer de inzet van al uw vrijwilligers.
 • Laat plezier primeren op de prestaties.
 • Wees er bewust van dat u als bestuurder een voorbeeldfunctie heeft.

Scheidsrechters en assistentscheidsrechters

 • Pas de spelregels correct, eerlijk en consequent toe.
 • Zorg ervoor dat zowel op en naast het speelveld uw gedrag waardig is.
 • Moedig sportief spel aan.
 • Wees beslist, objectief en beleefd in het nemen van beslissingen.
 • Wees een waardig vertegenwoordiger van het verbond.
 • Wees steeds collegiaal en bekritiseer uw collega’s niet.

Toeschouwers 

 • Laat iedereen plezier beleven aan het voetbalspel.
 • Toon respect voor de tegenpartij.
 • Veroordeel elk gebruik van geweld en onsportief gedrag.
 • Respecteer de beslissing van de wedstrijdleiding.
 • Goed voorbeeld doet goed volgen.
 • Wees steeds positief.

Comments are closed.